Αρχή
Ἓν οἶδα, ὅτι ὁ Ὤν Ὑπάρχων. Πατὴρ, Υἱὸς και Πνεῦμα Ἅγιον ἐστὶ.
Ιωάννης Βασιλακάκης


Για να διαβάσετε τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω της υπηρεσίας "Scribd"), πιο εύκολα σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή "Fullscreen".


Από τις διδαχές του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου

  1. Περί Ευχής
  2. Ογδόης Οικουμενικής Συνόδου
  3. Πλεονεξίας
  4. Αντιχρίστου καί
  5. Καταστάσεως του Αγίου Όρους

Από τις διδαχές του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου
+ Σχόλια Λεοντίου Μοναχού
+ Παράρτημα: Γενετικές επεμβάσεις,
τα πνευματικά τους μηνύματα