Αρχή
Ἓν οἶδα, ὅτι ὁ Ὤν Ὑπάρχων. Πατὴρ, Υἱὸς και Πνεῦμα Ἅγιον ἐστὶ.
Ιωάννης Βασιλακάκης


Για να διαβάσετε τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω της υπηρεσίας "Scribd"), πιο εύκολα σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή "Fullscreen".


Ο τελωνισμός των ψυχών κατά την ώραν του θανάτου

Ο τελωνισμός των ψυχών κατά την ώραν του θανάτου.
Ήτοι φοβερά οπτασία περί των δαιμονικών Τελωνίων που απαντά η ψυχή εξερχομένη του σώματος , και περί παραδείσου, κολάσεως και μνημοσύνων.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
μαθητού του Αγ. Βασιλείου του Νέου


Ο τελωνισμός των ψυχών κατά την ώραν του θανάτου

Get your own at Scribd or explore others:

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση.

Ο τελωνισμός των ψυχών